NVO Podmorničar Tivat – O nama

NVO udruženje građana

„Podmorničar“

Tivat, Zbirka pomorskog nasleđa,

Porto Montenegro, Obala bb.

O nama

UDRUŽENJE  GRAĐANA „Podmorničar“ Tivat

Udruženje  građana „Podmorničar“ Tivat  je  osnovano  na  osnivačkoj  skupštini 28.oktobra  2012.godine.Inicijativa  i želja  za  osnivanjem udruženja,  koje  bi  okupljalo  sve one  koji  vole  podmornice  i  podmorničarstvo, postoji  od  dana  kada je  2005 . godine  podmorničarstvo  prestalo  da  postoji  u okviru tadašnje  Mornarice Državne  zajednice  Srbija  i  Crna Gora.

Nakon formiranja  osnivačkog  odbora u junu 2012.godine,Osnivačka Skupština  je  održana  dana  28.oktobra  2012. Godine  u  prostorijama Zbirke pomoračkog  nasleđa Porto Montenegro u Tivtu.Na  Osnivačkoj  skupštini kojom  je  predsjedavalo  radno  tijelo  u  sastavu :Milodrag Jelisavac – predsjedavajući, Dujmušić  Drago – član, Stevan Marković – zapisničar, usvojena  su sledeće  akta:

1.Usvajanje  predloga  o  osnivanju  NVO  Udruženje  građana „Podmorničar“ Tivat

2. Usvajanje  ciljeva i  djelatnosti  Udruženja

3. Usvajanje  Statuta  Udruženja

4. Izbor  Upravnog i  Nadzornog  odbora

 

http://podmornicar.org/wp-content/uploads/wppa/105.png     osn 3.png      osn2.png

 

Nakon usvajanja navedenih  dokumenata izabrana  su  tijela  koja će rukovoditi  radom Udruženja  u  narednih  četiri  godine.

Upravni  odbor :Jovanović Jordan, Bulatović Rajko,Crvelin  Mario,Jelisavac Milodrag,Soldat Momir,Fazlić Munib  i Marković Stevan.

Nadzorni  organ : Milosavljević Dragan, Schrötter Marino  i Aranđelović Zoran.

Članovi  osnivačke  Skupštine  su  jednoglasno  prihvatili  predložene  članove za  oba  odbora, nakon  čega  su  se  članovi  Upravnog  odbora  povukli  radi  izbora Predsjednika, zamjenika  predsjednika  i  sekretara Upravnog  odbora.

Upravni  odbor  je donio  jednoglasnu  odluku  da  se  za  predsjednika  Upravnog  odbora, ujedno  i  za Predsjednika  Udruženja  građana „Podmorničar“ Tivat  izabere  g-din  Bulatović  Rajko, za  njegovog  zamjenika g-din  Milodrag  Jelisavac, a  za  sekretara  Udruženja  g-din  Stevan  Marković.

Udruženjem  od  28.oktobra 2012. rukovode :

Rajko  Bulatović   –  Predsjednik  Udruženja ,

 

Slika broj -0008DW

Milodrag Jelisavac   –    Zamjenik  predsjednika ,

 

Stevo

Stevan  Marković –   sekretar  Udruženja.

Ciljevi Udruženja su:

–         naučno i stručno istraživanje podmorničarstva,

–         razvijanje i njegovanje tardicije podmorničarstva i

–         razvijanje svjesti o sadržini i zaštiti ekoloških i ljudskih prava u toj oblasti

 

Djelatnosti  Udruženja  su :

–         Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti podmorničarstva;

–         Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti podmorničarstva;

–         Objavljuje knjige i druge publikacije o podmorničarstvu u skladu sa zakonom;

–         Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu  koji se bave podmorničarstvom uopšte.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese pristupnicu Upravnom odboru Udruženja.

Modaliteti članstva su:

1. Redovni član: svako lice koje prihvata Statut Udruženja i plati članarinu najmanje jednom u tri godine;

2. Počasni član: lice ili udruženje koje je dalo svoj doprinos podmorničarstvu.

Naše Udruženje ima odličnu saradnju sa istorodnim društvima:

  • Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije „PODMORNIČAR“ iz Ljubljane (osnovano 2007. godine) i
  • Udruga „PODMORNIČAR“ iz Pule (2008. godine)
  • Udruženje građana “PODMORNIČAR” iz  Beograda  koji  su  nam  nesebično  pomogli  kod  formiranja  Udruženja.

Ukoliko želite postati član Udruženja, pristupnicu koju možete kopirati na našem sajtu , popuniti i predati Marković Stevanu zajedno sa uplatnicom. Kontakt telefon je u zaglavlju pristupnice. Slike u elektronskoj formi dostaviti na našu mail adresu podmornicartivat@gmail.com radi izrade članske karte Udruženja.

 Broj posjeta

  • 20756Ukupno:
  • 18Danas:

Vrijeme

Find more about Weather in Tivat, M4

In memoriam